English version

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w sprawie przejawów ksenofobii i nietolerancji w Polsce

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.

W swej historii społeczeństwa regionu były prześladowane, a jednostki cierpiały lub traciły życie z powodu wcielonej w praktyce ideologii dyskryminacji grup ludzkich i nietolerancji. Ostatnie wydarzenia związane z tzw. kryzysem uchodźczym spowodowały falę wypowiedzi i zachowań nielicujących z wartościami humanizmu, którym hołdujemy. Podsycana mowa nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym czy światopoglądowym staje się powszechna i akceptowana. Szerzy się we wszystkich kręgach społecznych, w tym, nad czym bolejemy najbardziej, w środowiskach opiniotwórczych, mediach i w miejscach publicznych. Dotyczy w szczególności muzułmanów i grup narodowych z tą religią kojarzonych. Przeraża nas powszechne przyzwolenie na uwłaczanie innym ze strony społeczeństwa, a niekiedy organów państwa i prawa. Ostrzegamy, iż podobne procesy miały miejsce w czasach narodzin najokropniejszego, otwarcie dehumanizującego innych ludzi systemu faszystowskiego. Doprowadziły one do aktów ludobójstwa i czystek etnicznych. Musimy zapobiec  niebezpieczeństwu  ksenofobii i dlatego domagamy się jej zwalczania we wszystkich postaciach, począwszy od języka i aktów przemocy werbalnej. Wzywamy do upowszechniania postaw solidaryzmu społecznego, gotowości pomocy potrzebującym, otwartości i tolerancji. Nawołujemy nie tylko osoby władne, lecz także obywateli do decyzji i działań, które będą ich konkretnym wyrazem.

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

                                                        Lwów, 25 września 2015 r.

Z wielką przyjemnością ogłaszamy oficjalny program XCI Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL oraz konferencji Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy, które odbędą się we Lwowie w dniach 24-27 września b.r.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Oficjalnym zaproszeniem – wraz z programem obchodów,

Programem konferencji,

Planem wycieczek zawierającym poglądową mapkę Lwowa,

a także KSIĘGĄ ABSTRAKTÓW referatów i komunikatów, których wysłuchamy na konferencji.

 

Przedstawiamy pierwszy newsletter WCAA (World Council of Anthropological Associations), a w nim. m.in. o naszej konferencji we Lwowie!

do przejrzenia, ściągnięcia i poczytania —> TUTAJ

biuletyn