English version

Już są! Dwie pozycje wieńczące realizację grantu „Poniatowski”. O zdjęciach w kolekcji Stanisława Poniatowskiego pisze Marta Nowakowska, wprowadzając nas w świat pięknej i fascynującej fotografii podróżniczej. Tych z Państwa, którzy chcą zerknąć za kulisy realizacji projektu zapraszamy do lektury drugiej książki, „Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” (red. Stefania Skowron-Markowska). Zapraszamy!

13900395_10206903176362691_33979720_n13871908_10206903176202687_318097521_n

Szanowni Państwo,

w 1980 roku Redakcja „Polskiej Sztuki Ludowej” rozesłała w środowisku etnologicznym ankietę, mającą na celu zdiagnozowanie ówczesnego stanu dyscypliny przechodzącej od ludoznawstwa w etnologię i antropologię kulturową. Zadano w niej trzy pytania: co to jest etnografia (jej miejsce wśród innych dyscyplin, cele, metody)?, jakie miejsce zajmuje w etnografii problematyka badań nad kulturą artystyczną ludu (a zwłaszcza nad sztuką)?, jaka jest przyszłość etnografii? Rok później podsumowano jej wyniki w artykule zatytułowanym Etnografia – Etnologia – Antropologia Kultury – Ludoznawstwo. Czym są? Dokąd zmierzają? opublikowanym na łamach tego czasopisma.

Nawiązując do ankiety z początku lat 80. XX wieku umieszczonej na łamach „Polskiej Sztuki Ludowej”, zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w ankiecie Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: Etnografia – Etnologia – Antropologia Kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość i odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Mamy nadzieję, że nasza ankieta, podobnie jak poprzednia, znajdzie szeroki odzew w środowisku oraz stanie się ważnym świadectwem jego teoretycznej i metodologicznej samoświadomości.

Państwa refleksje oraz uwagi dotyczące współczesnych postaci dyscypliny prosimy przesyłać na adres ankieta.antropologiczna2016@gmail.com do końca października 2016 roku. Wyniki ankiety oraz teksty jej towarzyszące zostaną opublikowane w „Roczniku Antropologii Historii”.

Z wyrazami szacunku
dr Katarzyna Majbroda
dr hab. Wojciech Piasek

Pełna treść zaproszenia do pobrania tutaj.

0001

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 01.01.2017 roku wdraża nową politykę wydawniczą dotyczącą czterech czasopism, które będą publikowane w formie cyfrowej. Redaktorzy naczelni/redaktorki naczelne czasopism wybierani/ne będą w procedurze konkursowej na czteroletnie kadencje. Ze względów organizacyjnych pierwsza kadencja obejmie okres od 01.01.2017 do 30.09.2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Główny PTL ogłasza 4 konkursy na stanowiska redaktorów/redaktorek naczelnych niżej wymienionych czasopism:

  • „Lud”, rocznik, wydawany od 1895 roku,
    lista C MNiSW, 10 pkt.
  • „Literatura Ludowa”, dwumiesięcznik, wydawany od 1957 roku,
    lista B MNiSW, 11 pkt.
  • „Łódzkie Studia Etnograficzne”, rocznik”, wydawany od 1959 roku,
    lista B MNiSW, 3 pkt.
  • „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, rocznik, wydawany od 2014 roku.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje w zakładce Konkurs na redaktorki/redaktorów naczelnych lub do pobrania tutaj.

>>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<