English version

Zapraszamy!

Tylko do końca sierpnia możan oglądać cieawą wystawę ze zbiorów PTL w Muzeum etnograficznym we Wrocławiu. Ekspozycja „W kraju Goldów i Oroczonów” prezentuje niepublikowane materiały ze spuścizny prof. Stanisława Poniatowskiego.

Przypominamy o naszej corocznej konferencji towarzyszącej WZD PTL

* * * * * * * * *

Zaproszenie

XC Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

oraz konferencja naukowa

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

Lublin, 18–21 września 2014 r.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy:

Zakład Kultury Polskiej Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Katedra Religioznawstwa Instytut Teologii Fundamentalnej KUL
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Zgłoszenie referatu> – mamy już komplet referentów :)
Deklaracja>
Komunikat>

W dniach 3-13 lipca w Bobowej (pow. gorlicki) realizowane były badania terenowe dotyczące koronki klockowej, w ramach grantu APSL. Uczestnicy badań prowadzili bloga badawczego, do lektury którego serdecznie zapraszamy: www.klocki2014.blogspot.com