English version

APSL wilanowski 1

Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Szanowni Państwo,

nowa polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierza do zapewnienia otwartego dostępu do wszystkich czasopism naukowych, które powinny przejść na publikację w wersji on-line. W związku z tym Ministerstwo zaprzestało od 2016 roku dofinansowania publikacji czasopism w wersji drukowanej. Tymczasem właśnie w bieżącym roku ma ukazać się setny, jubileuszowy tom „Ludu”, jednego z najstarszych europejskich czasopism, założonego w 1895 roku przez Antoniego Kalinę. „Lud” będący organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a od 1990 roku również Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, jest nie tylko sztandarowym czasopismem polskiego środowiska etnologicznego, ale także ucieleśnieniem długoletniej tradycji, trwałości i ciągłości polskiej etnologii, pokazującym jej drogę ku antropologii społeczno-kulturowej. W tomie jubileuszowym obok tradycyjnych działów czasopisma, redakcja zaplanowała okolicznościową część tematyczną. Kilkoro znanych zagranicznych antropologów, badaczy wywodzących się z ośrodków o różnych tradycjach uprawiania etnologii/antropologii społeczno-kulturowej, którzy prowadzili przez dłuższy czas badania etnograficzne w Polsce, podjęło się napisania tekstów prezentujących ich doświadczenia z „polskich” badań. Mają też oni za zadanie przedstawić refleksje dotyczące specyfiki uprawiania antropologii w Polsce i o Polsce, kontaktów z polskimi antropologami oraz opinie o naszym dorobku badawczym. Swoimi doświadczeniami zgodzili się podzielić antropologowie afiliowani w czołowych ośrodkach naukowych w Austrii (Alexandra Schwell), Niemczech (Chris Hann, Anika Keinz), Słowacji (Juraj Buzalka), Stanach Zjednoczonych (Maria Galbraith, Joanna Mishtal, Jessica Robbins-Ruszkowski) oraz Wielkiej Brytanii (Frances Pine).

W sytuacji braku dofinansowania z MNiSW zwracamy się do wszystkich osób prywatnych, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i ośrodków akademickich z gorącym apelem o finansowe wsparcie, które umożliwi wydanie jubileuszowego rocznika w wersji drukowanej. Prosimy o wsparcie wszystkich, którym leży na sercu to, by setny tom „Ludu” – taki, który jeszcze będzie można wziąć do ręki – niejako zamknął symboliczną i materialną zarazem klamrą dotychczasowe dzieje tego zasłużonego dla polskiej etnologii i antropologii czasopisma przed rozpoczęciem jego „nowej, cyfrowej ery”.

Wpłaty można dokonać na konto PTL 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965; (w tytule wpłaty ”DAROWIZNA-LUD”); PTL zgodnie z wolą darczyńcy może oczywiście wystawić fakturę. Wpłatę w każdej wysokości przyjmiemy z wdzięcznością. „Cegiełka” w kwocie 50 zł. gwarantuje także otrzymanie 1 egz. jubileuszowego tomu.

 

 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego tomu „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej” (nr 3).

http://www.ptl.info.pl/zwam/?p=198

ZWAM winieta