English version

W 1980 roku Redakcja „Polskiej Sztuki Ludowej” rozesłała w środowisku etnologicznym ankietę, mającą na celu zdiagnozowanie ówczesnego stanu dyscypliny przechodzącej od ludoznawstwa etnologię i antropologię kulturową. Dziś także trudno byłoby w kilku zdaniach przedstawić teoretyczne oblicze „antropologii kulturowej po polsku”. Znajduje się ona bowiem w podobnej sytuacji jak inne dyscypliny humanistyczne i społeczne, dla których współczesny teoretyczny pluralizm, wielość optyk metodologicznych oraz rozległy teren badań to stan „naturalny”.

Ankietę zaproponowaną dzisiaj traktujemy jako punkt wyjścia do dyskusji na temat zmian i przeobrażeń, a także rysującej się przyszłości dyscypliny w jej wymiarze etnograficznym, etnologicznym i antropologicznym, zakładając, iż odpowiedzi polskiego środowiska antropologicznego pozwolą nam na rozpoznanie i diagnozę tych zagadnień. Mamy nadzieję, że nasza ankieta, podobnie jak poprzednia, znajdzie szeroki odzew w środowisku oraz stanie się ważnym świadectwem jego teoretycznej i metodologicznej samoświadomości. Dwa z naszych pytań powtarzamy za ankietą sprzed lat, pozostałe dwa uwzględniają współczesną sytuację antropologii w Polsce:

  1. Co to jest etnografia/etnologia/antropologia (jej miejsce wśród innych dyscyplin, cele, metody)?
  2. Jakie miejsce zajmuje w etnografii/etnologii/antropologii kulturowej problematyka badań nad przeszłością?
  3. W jakim stopniu możemy współcześnie mówić o dominujących stylach praktykowania antropologii; czy można by wskazać nurty i orientacje badawcze o charakterze paradygmatycznym?
  4. Jakie wyzwania stawia przed dyscypliną przyszłość?

Odpowiedzi na pytania ankietowe oraz Państwa refleksje, uwagi dotyczące współczesnych postaci dyscypliny prosimy przesyłać na adres ankieta.antropologiczna2016@gmail.com do 30 listopada 2016 roku. Wyniki ankiety oraz teksty jej towarzyszące zostaną opublikowane w „Roczniku Antropologii Historii”.

Pobierz ZAPROSZENIE DO ANKIETY

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte wokół wystawy Niematerialne Dziedzictwo Regionu i Skarby Europejskiej Kultury Tradycyjnej do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu! W dniach 4-6 listopada wystawie towarzyszyć będą warsztaty i prezentacje poświęcone zagadnieniom ochrony zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku.
Zachęcamy do udziału w wydarzeniu! Dołącz także na facebooku: https://www.facebook.com/events/909104125900305/
niematerialne_dziedzictwo_plakat_net

Pragniemy serdecznie podziękować Państwu za udział w XCII Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTL, w konferencji zatytułowanej „Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, Dylematy, Perspektywy”, a także w wydarzeniach towarzyszących.

Zainteresowanie zaproponowanym przez nas tematem przerosło nasze oczekiwania, stąd wielość referatów i głosów w dyskusji. Zaszczytem i przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć z Państwem w wydarzeniach towarzyszących tegorocznemu WZD. Wielką satysfakcją było również obserwowanie zainteresowania słuchaczy przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że wiedza, refleksje i doświadczenia zyskane podczas WZD okażą się cenne i pożyteczne.

Poza wyrażeniem słów podziękowań, zapraszamy serdecznie do zakładki
galeria i obejrzenia zdjęć z tegorocznego zjazdu!

Organizatorzy – Oddział PTL we Wrocławiu