English version

Zaproszenie

XC Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

oraz konferencja naukowa

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

Lublin, 18–21 września 2014 r.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy:

Zakład Kultury Polskiej Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Katedra Religioznawstwa Instytut Teologii Fundamentalnej KUL
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Zgłoszenie referatu>
Deklaracja>
Komunikat>

Zapraszamy do uczestnictwa w I seminarium Sekcji Metodologicznej PTL pt. Teorie i metodologia współczesnej antropologii. Zaproszenie do dyskusji na temat krytyki, kontynuacji i nowych dróg antropologicznego poznania.
Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2014 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (sala nr 104, godz.12-17) przy ulicy Żurawiej 4 w Warszawie. Informacje na temat Sekcji Metodologicznej PTL w załączniku.

dr Katarzyna Majbroda

dr Michał Mokrzan

Zobacz regulamin>