English version

LUD - Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, został założony przez Antoniego Kalinę w 1895 r.
Nr ISSN 0076-1435

Zobacz ostatni numer i numery archiwalne

REDAKTOR NACZELNY: prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

Zastępca redaktora naczelnego: dr Jacek Bednarski

Sekretarz redakcji: dr Małgorzata Rajtar (w zastępstwie za dr Natalię Bloch)

Redaktor: Roman Bąk

Redaktor tematyczny: prof. Teresa Smolińska (folklorystyka)

Redaktor językowy: dr Katarzyna Majbroda

Rada redakcyjna: Janusz Barański, Michał Buchowski, Elżbieta Goździak (Waszyngton), Chris Hann (Halle/Saale), Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Gabriela Kiliánová (Bratysława), Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Alexandra Schwell (Wiedeń)

Adres redakcji:

61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

tel. (61)8294817, fax (61)8294710

e-mail: danagaw@amu.edu.pl; jbed@amu.edu.pl; malraj@amu.edu.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW zobacz>

„Lud” znajduje się wśród czasopism wymienionych na aktualnej liście ERIH w grupie najważniejszych czasopism narodowych w danej dziedzinie nauki. Za opublikowanie artykułu w czasopiśmie „Lud” autor uzyskuje 10 punktów, zgodnie z punktacją podaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do czasopism umieszczonych na liście ERIH (kategoria czasopism NAT).

<<Uwaga: informujemy, że poczynając od roku 2013, w związku ze zmianami w organizacji prac redakcyjnych, artykuły do bieżącego tomu „Ludu” będą przyjmowane do 31 marca.>>

Zasady recenzowania artykułów do „Ludu”

Przeczytaj wybrane artykuły z LUD-u na stronie
www.pia.org.pl/22-cyfrowa-etnografia

Ostatnia aktualizacja / styczeń 2015 r.